اگر کسی سوالی چیزی درحوزه برنامه نویسی و  رایانه داره اینجا بپرسه

سوالات دیگه باشه برای ارتباط با من

 

با تشکر از میم صاد الف